Integritetspolicy hos Nordsvenska Bygg

​​​​​​​
Nordsvenska Bygg är ett företag som är öppet och transparent med hur vi hanterar den information som vi samlar in på hemsidan.
​​​​​​​Dina personuppgifter behandlas alltid i enlighet med gällande personuppgiftlagsstiftning, GDPR. Nordsvenska Bygg är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter som kund eller besökare till vår webbsida och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Uppgifter samlas in när du fyller i kontaktformulär eller besöker hemsidan i form av cookies. Cookies samlas in kontinuerligt så länge du besöker hemsidan.

Vilka personuppgifter samlas in?

  • Juridiskt namn och identifikationsnummer (organisationsnummer) eller personnummer
  • Kontaktpersoners namn
  • Adresser, som besök- och faktureringsadress
  • Telefonnummer och e-postadress
  • Betalningsuppgifter
  • Kundnummer
  • IP-adress och information om din användning av vår webbplats.


​​​​​​​Hur länge sparas mina kunduppgifter och personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Nordsvenska Bygg kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Varför samlas dina personuppgifter in:


​För att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, så som genomförande av avtal och fakturering samt allmän kundvård och kundservice.

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, som exempelvis bokföringslagen. Kategorier av personuppgifter är namn och identifikationsnummer, adress (inklusive faktureringsadress) och kundnummer. Vi lagrar uppgifterna så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

Hur kan jag kontrollera vilka uppgifter som sparas?

Du kan närsomhelst kontrollera vilka uppgifter vi har sparat eller invända mot behandling av personuppgifter samt få uppgifter raderade eller borttagna. Det gör du genom att kontakta oss.
Integritetspolicy