Nybyggnation av permanenthus

Nordsvenska Bygg AB, experter på nyproduktion, bygger självklart permanenthus åt våra kunder.


Vi har valt att arbeta nära med XN-Villan som vi anser ligger i framkant vad gäller klimatsmarta hus. XN-villan har satsat på produktion av hus som både är energismarta samt har ett mycket gott inomhusklimat.